B. Němcové 442, Hostinné, 54371, CZ

Životní prostředí

Není již vyjímkou novostavba se solárními panely a nízkoenergetickými potřebami na provoz. Ještě dál v šetření životního prostředí jde pojem trvale udržitelné stavebnictví. Tento pojem je velmi zajímavý a nutí se zamyslet právě již nad stavbou nových  objektů. Spočívá v tom, že i materiál na stavby má být energeticky málo náročný na výrobu. Nejlépe je materiál -třeba cihly -z již nepoužívaných staveb.  Podobně lze využít i starý drcený beton, ke kterému se přidá cement, vyrobený v pecích ohřívaných odpadem. Dalším materiálem, který lze opakovaně použít  je dřevo. Rovněž doprava stavebního materiálu by neměla být dlouhá a měla by využívat především železnici. Argumentem pro trvale udržitelné stavebnictví je i jednoduchý výpočet: množství energie, které za dobu své použitelnost ušetří solární panely -je takové, že zhruba nyní pokrývá energii potřebnou na  výrobu těchto panelů.

MUDr.Libor Erlebach

Na možnou souvislost mezi kvalitou vzduchu a plodností upozornily některé epidemiologické studie, u kterých je ovšem obtížné odlišit vliv znečištění ovzduší od ostatních faktorů - genetického pozadí, socio-ekonomického statutu, výživy, a podobně. Tušení souvislosti napomohlo i zjištění, že u potomstva ptáků hnízdících v blízkosti oceláren se vyskytuje víc mutací, než u ptačích mláďat z venkovských oblastí.

Epidemiologové z Univerzity Johna Hopkinse v Baltimoru se rozhodli ověřit si toto podezření experimentálně. Pokusné myši chovali v místě, které se nacházelo po větru od dvou oceláren a jedné rušné dálnice. Kontrolní skupině myší vědci vzduch filtrovali. Po šestnácti týdnech trvajícím experimentu bylo v DNA spermií myších samců z pokusné skupiny o 60% víc mutací, než v DNA samců z kontrolní skupiny.

Dýchání znečištěného vzduchu mělo za následek také zvýšenou chemickou modifikaci bází, které tvoří DNA. Modifikace - označovaná jako methylace - spočívá v připojení methylové skupiny a může ovlivnit genovou expresi. Jakým způsobem znečištěné ovzduší páchá tyto škody, zatím podle článku, který vychází v Proceedings of the National Academy of Sciences, není jasné. Na vině mohou být jak chemické látky, tak i částice kovů.

"Rostlinné kameny" se přezdívá fytolitům - mikroskopickým tělískům, která se vytvářejí v rostlinných orgánech. Nejčastěji vznikají hromaděním křemíku, uhličitanů a šťavelanu vápenatého kolem rostlinných buněk.

Ve fytolitech se ovšem podle článku v New Scientist zachycuje také organický materiál, který obsahuje množství uhlíku. Vzhledem k tomu, že fytolity jsou prakticky nezničitelné a po odumření rostliny v půdě vydrží tisíce let, můžeme je podle dvojice vědců z Univerzity Jižní kříž (Southern Cross University) v Novém Jižním Walesu pokládat za výborné úložiště uhlíku.

Australané proto zjišťovali, u kterých rostlin a odrůd zemědělských plodin je schopnost tvořit fytolity nejvyšší. U nich by se pak teoreticky dala posilovat šlechtěním nebo genetickou modifikací.

Evropská komise schválila návrhy na regulaci automobilových emisí. Do roku 2012 by měly automobilky omezit emise skleníkových plynů produkovaných automobily pod hranici 120 gramů na kilometr. Snížení emisí CO2 z automobilů by mělo pomoci v boji proti klimatickým změnám, snížit náklady na pohonné hmoty a zvýšit evropskou konkurenceschopnost.
25.11.2007 mlha nad rozvodněným Labem

25.11.2007 mlha nad rozvodněným Labem

Lokální uhelné topení je velký zdroj škodlivin

Lokální uhelné topení je velký zdroj škodlivin

Nesouhlasím s tím, aby nejzdravější strom z Krkonoš ozdobil Prahu. Kolik asi dostane Krkonošský národní park z Prahy  za to dotací? Jako občan žijící v Krkonoších si nepřeji, aby se kácely nejzdravější stromy z  našeho regionu pro chvilkové potěšení.
Taky máte uloženu obnovitelnou energii na zimu?

Taky máte uloženu obnovitelnou energii na zimu?

1
   
Geo Visitors Map
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one